Program

Måndag 20 mars

 

09.00-09.45  Registrering med kaffe

09.45-10.00 MaiBritt Giacobini – Välkomsttal

10.00-11.00  Amir Sariaslan – Låg socioekonomisk status och samhällsvård som riskfaktorer för våldsbrottslighet och viktimisering: Vad vet vi?

11.00-12.00  Linda Halldner Henriksson – Adhd-medicinering i kliniskt relevanta populationer

12.00-13.15  Årsmöte BNPS med lunch

12.00-13.15  Lunch

13.15-14.00 David Gyllenberg – Förändringar i barn och ungas psykiska problem under covid pandemin

14.00-14.45 Tobias Elgán – Barn i missbruksmiljöer

14.45-15.15 Kaffe

15.15-16.00 Karolina Sörman – Känslokyla hos barn

Aktuell bok
16.00-17.00 Nadim Ghazale – Min väg från flykting till hela Sveriges polis

17.00 Mingel på Bonnierhuset

 

Tisdag 21 mars

 

09.00-10.30 Elisabeth Fernell och Christopher Gillberg – Autism, IF och ESSENCE i ett internationellt perspektiv

10.30-11.00  Kaffe

11.00-12.00  Magnus Landgren – Medfödda alkoholskador i Sverige – om fetala alkoholspekstrumstörningar (FASD)

12.00-13.00  Lunch

13.00-13.45 Disputationer

Valdemar Landgren – Neurodevelopmental disorders (ESSENCE): Early detection and outcome in adulthood

Darko Sarovic – A multimodal approach toward the biological categorization of autism – Development of theoretical models, classification methods, and biomarkers

13.45-14.15  Kaffe

14.15-15.00 Olof Herting – Post covid och neuropsykiatri

Aktuell bok
15.00-16.00 Evin Cetin – Mitt ibland oss

16.00  MaiBritt Giacobini Avslutande ord

Kontakt

Akademikonferens
018-67 10 03
bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se

Viktiga datum!

Sen avgift träder i kraft: 20 februari 2023
Konferensens datum: 20-21 mars 2023

Arrangeras av