Anmälan

>>Klicka här för att gå till anmälningsformuläret

Deltagaravgifter

Vi rekommenderar att du läser nedanstående information innan du fyller i din anmälan.

Deltagaravgifter för ett fysiskt deltagande (i svenska kronor exkl. moms)

Kategori

Avgift exkl. moms

Till och med den 19 februari 2023

Avgift exkl. moms 

Från och med den 20 februari 2023

Deltagaravgift, medlem i BNPS, fysiskt deltagande 3 100 kr 3 600 kr
Deltagaravgift, icke-medlem i BNPS, fysiskt deltagande 3 700 kr 4 200 kr
Student/doktorand/ST-läkare*, fysiskt deltagande 1 900 kr 2 400 kr

Priserna ovan är i svenska kronor exkl. moms. Moms på 25% läggs på före betalning.
Priset inkluderar: deltagande i utbildningsdagarna med fika och lunch i 2 dagar samt mingel i anslutning till konferensen den 20 mars (fingerfood med välkomstdrink).

Deltagaravgifter för live streamingen av föreläsningarna (i svenska kronor exkl. moms)

Kategori Avgift exkl. moms
Deltagaravgift, medlem i BNPS, live streaming 1 900 kr
Deltagaravgift, icke-medlem i BNPS, live streaming 2 400 kr
Student/doktorand/ST-läkare*, live streaming 900 kr

Priserna ovan är i svenska kronor exkl. moms. Moms på 25% läggs på före betalning.
Priset inkluderar endast tillgång till live streamingen av föreläsningarna i 2 dagar.

*För att få tillgång till anmälan till reducerat pris för student/doktorand/ST-läkare, bör du ha fått inbjudan från arrangören.

 

Betalning

Deltagaravgiften faktureras.

Fakturan kommer skickas separat antingen via e-faktura eller via mail till den adress du uppgivit i din anmälan.
OBS! Var noga med att ange eventuell referens och kostnadsställe i din anmälan för att undvika försening av betalning.

Bekräftelse på anmälan
Bekräftelse på din anmälan skickas per e-post efter inkommen anmälan.

 

Köpvillkor och byte av deltagare

 

Ombokning från fysiskt deltagande till live streaming
Behöver du boka om din plats på utbildningsdagarna gör du detta skriftligt till bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se.

Vid ombokning från fysiskt deltagande till live streaming senast den 26 februari 2023 återbetalas skillnaden mellan deltagaravgifterna förutom en administrationsavgift på 750 kr.

Vid ombokning från fysiskt deltagande till live streaming efter den 26 februari 2023 sker ingen återbetalning eller reducering av deltagaravgiften.

Avbokning av fysiskt deltagande eller live streaming
Behöver du avboka din plats på utbildningsdagarna gör du detta skriftligt till bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se.

För samtliga deltagaravgifter dvs. fysiskt deltagande och live streaming, om avbokning görs senast den 19 februari 2023 återbetalas deltagaravgiften förutom en avbokningsavgift på 750 kr. Vid avbokning efter den 19 februari 2023 sker ingen återbetalning eller reducering av deltagaravgiften.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att delta själv kan du överlåta din plats till en kollega utan avgift.

Vi ber dig att kontakta Akademikonferens på bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se om detta blir aktuellt.

Kontakt

Akademikonferens
018-67 10 03
bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se

Viktiga datum!

Sen avgift träder i kraft: 20 februari 2023
Konferensens datum: 20-21 mars 2023

Arrangeras av